amatørb

Amatørbiblioteket – 11.09.15


Gamle amerikanske bøker, og nyere svenske bøker står på dagsordenen i dag. Dine amatørbibliotekarer klager over folk som stjeler, skyver fra seg ideen om lesing, skriving, og snakking, og Karina klarer ikke å lese det eneste diktet i hele sendingen skikkelig. Skjerp deg, Karina.